Alt om migrering fra selskaber til foreninger
Læs seneste nyt om processen fra selskaber til børsnoterede foreninger.

Formuepleje Fokus

Investeringsselskabet Formuepleje Fokus fokuserer udelukkende på at placere kapitalen i det, der ofte kaldes for "sikker havn", altså i solid dansk realkredit. Med investeringer, der kun er placeret i danske obligationer, er Formuepleje Fokus et såkaldt specialselskab under Formueplejeselskabernes paraply. Det skattefrie investeringsselskab blev stiftet i 2009 og er ikke noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Varedeklareret investering i danske obligationer

I fokus investeres der 100 procent i danske obligationer ud fra en investeringsstrategi om rentearbitrage. Der geares med op til fire gange egenkapitalen i selskabet, der (jævnfør bekendtgørelsen om risikomærkningen af investeringsprodukter) skal placeres i den røde kategori, da Fokusaktierne ikke er børsnoterede. I tråd med investeringsstrategierne for Formuepleje Fokus investeres der i obligationer med en kombination af egenkapital og lånekapital. Den lånte kapital kan både være optaget i danske kroner og i euro. Via Formuepleje Fokus' faktaside her på selskabets egen hjemmeside - samt på siden "Formueplejeselskaberne på tværs" i det trykte magasin FORMUE, som udkommer én gang i kvartalet, kan både opdaterede nøgletal for fordelingen i den aktuelle portefølje og de valgte positioner ses. Antallet af obligationstyper i porteføljen ligger på omkring 40 varianter alt efter obligationsmarkedets og konjunkturenes udvikling. Indenfor en femårig tidshorisont er afkastmålet for Formuepleje Fokus minimum to gange Nykredits obligationsindeks, og bestyrelsen for selskabet har bekendtgjort, at man har til hensigt at udbetale et udbytte på otte kroner pr. aktie.

Fokus - en del af Formuepleje A/S

Formuepleje Fokus er del af Formuepleje A/S' i alt ni selskaber og administreres centralt fra hovedsædet i hjertet af Aarhus. Selskabet har cirka 100 aktionærer i bøgerne. Det teoretiske grundlag for hele Formueplejekonceptets investeringsstrategi blev lagt i 1988, hvor stifterne af Formuepleje A/S, Erik Møller og Claus Hommelhoff, skabte Formuepleje Safe, som blev stiftet under navnet Plan Safe ud fra Nobelprisbelønnede teorier om porteføljestruktur. Til dato er det første selskab Formuepleje Safe det største aktieselskab under Formueplejeparaplyen. For samtlige af Formueplejes selskaber er det klare og overordnede mål, at skabe størst muligt afkast i forhold til den deklarerede risiko. Gennemtænkte investeringer, indenfor de beføjelser Formuepleje har som formueforvalter, giver ro og tryghed i form af langsigtede strategiske dispositioner, så investor ikke skal bekymre sig om strategi og kursudsving.

Rådgiverne hos Formuepleje vejleder om økonomi og kapitalforvaltning både øst og vest for Storebælt. Herudover afholdes der aktionærmøder, i form af særlige Formueplejedage, for alle navnenoterede investorer.

Velkommen til Formuepleje Fokus!